Afegeix l'agenda queferatarragona al teu bloc o web.

Simplement Copia el codi html següent...

Modificant el width="300" i el height="300" pots adaptar-lo pel teu web...

----- inici codi ------- //<div style="text-align: center;"><iframe src="//www.google.com/calendar/embed?title=Que%20fer%20a%20tarragona&showCalendars=0&showTz=0&mode=AGENDA&height=600&wkst=2&bgcolor=%23FFFFFF&src=jkd1iddsmqeqsnudbci3mlcs08%40group.calendar.google.com&color=%235229A3&src=qriqsu3nlnrcs2chg9t4t4qdjg%40group.calendar.google.com&color=%235229A3&src=cd0gnkf0da3seootdk4fuv7dhc%40group.calendar.google.com&color=%235229A3&src=ht3jlfaac5lfd6263ulfh4tql8%40group.calendar.google.com&color=%235229A3&src=produccio.animat%40gmail.com&color=%235229A3&ctz=Europe%2FMadrid" style="border-width: 0pt;" scrolling="no" width="600" frameborder="0" height="300"></iframe>

<a href="http://queferatarragona.blogspot.com/" target="_black">queferatarragona.blogspot.com</a></div>


//----- fi codi -------